Archives for 12 May,2016

You are browsing the site archives by date.

Reference Song Lyrics: Paru-parong bukid

Video: Paru-parong bukid Lyrics: Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papaga-pagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya — uy! May suklay pa man din — uy! Nagwas...
Read More