Lyrics

Reference Song Lyrics: Paru-parong bukid

Video: Paru-parong bukid Lyrics: Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papaga-pagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya — uy! May suklay pa man din — uy! Nagwas...
Read More

Reference Song Lyrics: Filipino ako, Filipino Tayo!

Video: Filipino Ako, Filipino Tayo   Lyrics: Filipino Ako, Filipino Tayo   Ako ay Filipino Lahing matapang, lahing matalino Nalakbay ko na ang mundo   Walang unos, o bagyo Sa aki’y gugupo Lahi ng matatag Ako ay Filipino   Chorus:...
Read More

Reference Song Lyrics: Noong Unang Panahon

Video: Noong Unang Panahon   Lyrics: Sa Luzon, Visayas at Mindanao May mga alamat na iniingatan Mayaman sa tula’t katutubong galaw Sa Luzon, Visayas at Mindanao Noong Unang Panahon Ang langit at lupa’y Magkaratig halos Laganap ang tuwa...
Read More

Reference Song Lyrics: Tara na!

Video: Tara na   Lyrics:   Ikaw ba’y nalulungkot Naiinip, nababagot? Ikaw ba’y napapagod Araw gabi’y puro kayod? Buhay mo ba’y walang saysay Walang sigla, walang kulay? Bawa’t araw ba’y pareho Parang walang pagbabago? Tara na, biyahe...
Read More