Uncategorized

2016 Souvenir Programme

See our souvenir programme for Ang Ugoy ng Duyan, 2016. Please click the link below to view the pdf file. Designer: JL Timbreza-Siao (Note: Mouseover the image, click the arrows at the bottom to navigate through pages)
Read More

Songs

   
Read More

Reference Song Lyrics: Paru-parong bukid

Video: Paru-parong bukid Lyrics: Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papaga-pagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya — uy! May suklay pa man din — uy! Nagwas...
Read More

Ati-atihan dance practice

Watch the video of ati-atihan dance practice  
Read More

Singkil Dance Practice

Watch the video of Singkil dance practice
Read More

Igorot Dance Practice

Watch the video of Igorot dance practice
Read More

Acting Workshop

Photo highlights of their acting workshop where the kids did continuos poses
Read More

Goofin’ around during breaktime

The kids are having fun during breaktime from their dance practice and pictorial.
Read More

Noong Unang Panahon song practice

Watch the video of the “Unang Panahon” song practice    
Read More